26 Mart 2010 Cuma

Çalışma 1 - Ben Kimim?

Bireysel Anlatım Aracı Olarak Fotoğraf Atölyesi
Çalışma 1

“Kendi”m

Kendinizi bize ürettiğiniz fotoğraflarla anlatın. Bunu yaparken aşağıdaki kısıtlar çerçevesinde çalışın.

• Kendinizi bize anlatırken sadece beş fotoğraf kullanın. Bu beş fotoğraf bir bütünlük oluşturmalıdır.
• Fotoğraflardan sadece birinde siz (kısmen veya tamamen) yeralın. Diğer fotoğraflarda siz yer almayın.
• En az bir fotoğrafta hareket netsizliği kullanın.

“Kendi”nizi Atölye grubuna sunun.

Görsel: jpeg dosyaları
Ortam: CD, USB Flash Bellek vb...